Logo Komplot

Logo Konsepti

Spolek pro interiérové
tvary a zážitky

Spolek vzniká nejen pro naše klienty, ale především pro přátele a fanoušky originálního interiérového designu.

Společně s Vámi chceme sdílet informace, trendy, zajímavé typy z Čech, Slovenska, ale i ze světa, být zprostředkovaně i osobně v kontaktu s klíčovými architekty a designery, potkávat se na zajímavých akcích v oboru a sdílet nejrůznější výhody a benefity, které potěší. Zajímají nás Vaše názory, osobní zkušenosti a podněty.

staňte se členem
klubu komplot a získáte
mimo jiné tyto benefity

  • 1osobní pozvánky na akce a eventy pořádané Konsepti a Kartell
  • 2prioritní pozvánky k nákupu zlevněných produktů
    (min. 24 hodin před nečleny klubu)
  • 31 hodina konzultace interiérové architekta zdarma každý rok
  • 4firemní dárky a pozornosti
  • 5zasílání firemního magazínu Komposti
  • 6osobní setkání se zajímavými architekty/designery
  • 7jednorázové klubové slevy až 20 %
registrace odeslat

jsem zákazník Kartell

jsem zákazník Konsepti

* Souhlasím se zpracováním osobních údajů. (?)

*položky s hvězdičkou jsou povinné

Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem Konsepti spol. s.r.o., se sídlem Komunardů 32, 170 00 Praha 7, Česká republika, IČ: 63668203 (příp. jeho zaměstnanci) pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání obchodních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce.

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Společnost Konsepti spol. s r.o. veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám.

Konsepti spol. s r.o. si vyhrazuje právo měnit podmínky členství, pravidla či členské výhody Komplot klubu, mimo jiné v reakci na přání zákazníků. Naše společnost si rovněž vyhrazuje právo klub zrušit. O důležitých změnách budeme informovat, a to na webových stránkách www.konsepti.com a členy Komplot klubu ještě e-mailem.